Http://www.sta-vast.com     KvK-nummer 69878021   btw-nummer NL169846659B01   info@sta-vast.com    M:0634130798
Http://www.sta-vast.com    KvK-nummer 69878021   btw-nummer NL169846659B01   info@sta-vast.com    facebook.com/weerbaar/    M:0634130798    © XPLICITCREATIONS.COM
Agressie en Werk

Helaas krijgen veel mensen er mee te maken tijdens hun werk. Denk hierbij aan balie personeel, onderwijs en zorg personeel die
in contact komen met agressieve klanten / medemensen. Waar vaak niet bij stilgestaan word, is dat agressie ook veroorzaakt
kan worden van binnen de organisatie (collega's, leidinggevenden)

Hoewel externe agressie vaker voorkomt, heeft interne agressie meestal een grotere impact.

Gezondheidsklachten door agressie

Verbale agressie op het werk komt vaker voor dan fysieke agressie, maar is niet minder schadelijk. Naast de daadwerkelijke pijn
in het geval van fysiek geweld, kunnen verbale en fysieke agressie op het werk ook leiden tot psychische en andere
gezondheidsklachten zoals :

  - angstgevoelens
  - slaapstoornissen
  - maagpijn
  - psychosomatische klachten

Al deze klachten kunnen leiden tot een hoger ziekteverzuim.

Ui de nationale enquĂȘte arbeidsomstandigheden (2016) is gebleken dat maar liefst 30,3 % van de werknemers geconfronteerd is
met geweld. 6,9 % van de werknemers heeft te maken met pestgedrag van collega's.

Weten u medewerkers hoe agressief gedrag of pestgedrag gereduceerd kan worden, of hoe zoe moeten handelen als dergelijk
gedrag vertoond word?

STA-VAST geeft advies en trainingen op het gebied van weerbaarheid en gevaarsbeheersing.

Onze trainingen worden altijd afgestemd op de praktijk, en tijdens de trainingen word er gezorgd voor een veilige
trainingsomgeving.

De trainingen kunnen ook 'incompany' worden verzorgd.

We zijn opgenomen in het Register Docent Gevaarsbeheersing. http://www.gevaarsbeheersing.nl
Deze stichting heeft als doel de kwaliteit van de docenten gevaarsbeheersing te waarborgen.

Een Verklaring Omtrent Gedrag kan overlegd worden.

We werken samen met een breed netwerk van gespecialiseerde en gediplomeerde docenten.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------